Partners

Marknadscheferna Norden AB

MARKNADSCHEFERNA är Sveriges största nätverk för marknads- och försäljningsansvariga - idag med över 4.500 medlemmar.

www.marknadscheferna.se

ekwing&ekwing

Senior Advisor
Samtalspartner vid ledarskap- & organisationsutveckling

www.ekwing.se
 

Vi erbjuder ett stort utbud av produkter och tjänster. De flesta är s.k. molntjänster. 
Vi har även kompletta affärssystem, innefattande såväl bokföring, order, lager, fakturering, som produktionsorder och projektredovisning.