Tjänster

Jag är Civilekonom och har 25 års erfarenhet av att driva egna företag, varav 10 år som konsult, och vet vad som krävs för att lyckas som företagare. 

Genom nära samarbete med ägare/VD ger jag stöd i olika frågor.

Oftast hänger flera saker ihop och det är inte alltid lätt att som ägare/VD fokusera på alla detaljerna samtidigt som man har ansvar för hela resultatet och alla anställda.

Jag känner ett stort engagemang att utifrån mina företagares behov forma den hjälp och det stöd som krävs och väljer endast
de uppdrag där det finns en god personkemi.

Det skall vara glädjefyllt att driva sin verksamhet - inte ensamt och jobbigt!


Jag kan erbjuda:

  • Ekonomistyrning med lönsamhet i fokus
  • Organisationens delar och olika ansvarsområden
  • Stöd/utbildning av ekonomipersonal
  • Avlastning/coach för VD eller annan nyckelperson
  • Ledarskapsfrågor, stöd i ledningsgrupp
  • Styrelsearbete
  • Hjälp med bokslut
  • Hjälp med bokföring